POLITIKA KVALITETA
MONTEX-HIDROMONT

POLITIKA KVALITETA

Naša firma je pouzdan partner u projektovanju, proizvodnji, prodaji i servisu hidrauličnih sistema i uređaja, kao i ostalih tehničkih dijelova.

Kao firma posvećena razvoju, inovacijama i poslovanju u skladu sa najvišim tehničkim i tehnološkim zahtjevima i normama, posebnu pažnju posvećujemo sledećem:

  • Konstrukciji i proizvodnji proizvoda u skladu sa ugovorenim zahtjevima, odnosno ispunjenju očekivanja i zahtjeva kupaca.
  • Stalnom razvoju ljudskih resursa kao našem temeljnom potencijalu.
  • Odnosu sa dobavljačima proizvoda i usluga, koje smatramo partnerima u postizanju zacrtanih nam ciljeva.
  • Stalnom poboljšanju naših procesa i uticanju na naše poslovne aktuivnosti u cilju zaštite životne okoline.
  • Usklađivanju naših poslovnih aktivnosti sa zakonskim i drugim normama.

Ova poslovna politika je okvir za uspostavljanje i nadzor nad realizacijom naših ciljeva upravljanja kvalitetom, a usvojen je i primijenjen sertifikat kvaliteta ISO 9001: 2008, što pruža garanciju za navedeno.

SERTIFIKAT

© Copyright - MONTEX HIDROMONT